Deel deze pagina

Onze belofte is dat iedere student onderwijs krijgt van hoge kwaliteit en dat studenten een waardevol diploma kunnen halen. Het doorontwikkelen van de kwaliteitscultuur binnen de teams is daarom ook onderdeel van onze meerjarenstrategie. Binnen de teams gebeurt dit door feedback op het programma en de lessen te organiseren, een actieve dialoog met het werkveld te voeren, studenten te betrekken bij evaluatie en ontwikkeling en door als teams van elkaar te leren. Naar aanleiding van onder andere de resultaten van het studenttevredenheidsonderzoek, het medewerkerstevredenheidsonderzoek, het bpv-onderzoek, peer reviews en het studiesucces wordt op regelmatige basis gekeken of het nodig is een bepaalde focus aan te brengen ten behoeve van verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Kwaliteitscultuur

Onze belofte is dat iedere student onderwijs krijgt van hoge kwaliteit en dat studenten een waardevol diploma kunnen halen. Het doorontwikkelen van de kwaliteitscultuur binnen de teams is daarom ook onderdeel van onze meerjarenstrategie. Binnen de teams gebeurt dit door feedback op het programma en de lessen te organiseren, een actieve dialoog met het werkveld te voeren, studenten te betrekken bij evaluatie en ontwikkeling en door als teams van elkaar te leren. Naar aanleiding van onder andere de resultaten van het studenttevredenheidsonderzoek, het medewerkerstevredenheidsonderzoek, het bpv-onderzoek, peer reviews en het studiesucces wordt op regelmatige basis gekeken of het nodig is een bepaalde focus aan te brengen ten behoeve van verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Kwaliteitscultuur

lees verder