Deel deze pagina

Health Experience Center Slotervaart

Studenten van diverse zorgopleidingen van het ROC van Amsterdam - Flevoland krijgen in het Health Experience Centre Slotervaart de mogelijkheid om in de simulatieruimtes reële praktijksituaties na te bootsen. De wijze van opleiden onderscheidt zich door het werken in zogenaamde ‘mockup rooms’, voorzien van zorgtechnologie. De ruimtes kunnen gebruikt worden door zorgprofessionals van zorginstelling Amstelring. Door de deelname van studenten van diverse mbo-opleidingen wordt de praktijk daadwerkelijk nagebootst. Levensecht leren staat centraal.

Brede samenwerking

Er wordt in een breed verband samengewerkt aan deze innovatieve vorm van onderwijs. Ook Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, Gemeente Amsterdam, werkgeversvereniging Sigra, House of Skills/Transferpunt Zorg en Welzijn, Nova college, Pantar en Cordaan/Regenbooggroep in het Wijkleerbedrijf zijn hierbij betrokken. Het doel is om met meerdere zorg- en onderwijsinstellingen op grotere schaal te gaan samenwerken. Door voldoende opleidingsmogelijkheden aan te bieden in de gemeente Amsterdam, wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van de tekorten in de zorg.

In het najaar van 2021 werd het Health Experience Centre van het ROC van Amsterdam - Flevoland geopend. Het Health Experience Centre, wat gehuisvest is in het voormalig Slotervaartziekenhuis, biedt met een oppervlakte van 4.000 m2 een unieke combinatie van doen, zien, leren en beleven in de zorg met praktijksimulatie-ruimtes, een wijkleercentrum, een oriëntatietraject voor zij-instroom in de zorg en de BBL-opleiding Doktersassistente. Het doel? Goede opleidingsmogelijkheden aanbieden om de tekorten in de zorg te verminderen.

Een goede opleidingskeuze maken met I-zone

Veel jongeren vinden het lastig: een opleiding kiezen die bij je past, terwijl je nog jong bent. De keuze is enorm, zowel in opleidingen als in beroepen en werkvelden. Regelmatig starten jongeren aan een opleiding, die niet echt bij hun past. In de Izone ontdekken studenten eerst wie ze zijn en welke richting aansluit bij hun interesses. Ze hoeven nog niet te kiezen. Ze gaan namelijk eerst op onderzoek uit. Door te werken aan verschillende projecten, bedrijven in verschillende werkvelden te bezoeken en te werken aan hun skills. Studenten maken eerst uitgebreid kennis met beroepen en opleidingen. In hun eigen tempo ontdekken zij welke vervolgopleiding en welk werkveld bij hun passen. Dat kan tien weken duren, maar ook een jaar. Zo komen ze zelf tot een studiekeuze en verschijnen ze gemotiveerd aan de start bij een reguliere opleiding.

Onderwijsprogramma op maat

De mbo’ers volgen een onderwijsprogramma op maat. Voor de vakken die zij in de Izone al afronden, krijgen zij in de reguliere opleiding vrijstelling. Ze ontwikkelen hun kennis en vaardigheden die hun een voorsprong geven in de volgende fase van hun studieloopbaan. Tegelijkertijd werken zij aan hun persoonlijke vaardigheden, zoals het vergroten van zelfkennis, zelfstandig denken en handelen, presenteren, discipline. Jongeren kunnen op elk moment starten in de Izone, dus ook als ze vastlopen in hun huidige opleiding. Of dat nu in 4havo is of op het mbo. Izone is voor alle jongeren met een vmbo-, mavo-, mbo-diploma of een overgangsbewijs naar havo 4. De opleiding is breed opgezet en op maat. De duur van de opleiding kan daarom verschillen van 10 weken tot 1 jaar. Jongeren kunnen er voor niveau 2 tot en met 4 terecht.

Veel jongeren vinden het lastig: een opleiding kiezen die bij je past, terwijl je nog jong bent. MBO College Zuidoost, onderdeel van het ROC van Amsterdam, heeft een oplossing: het mbo-traject Izone. Daar kunnen vmbo’ers, havisten en mbo’ers van alle niveaus terecht voor onderwijs op maat zónder dat zij al een opleiding kiezen. In Izone stellen studenten die keuze uit en krijgen zij hulp om een goede keuze te maken.

Projecten uitgelicht:

Project Lelytalent

Nadat de jongeren in de eerste tien weken door middel van een bedrijvencarrousel een keuze hebben gemaakt voor een branche, worden ze stapsgewijs voorbereid op het werken binnen die branche. Het leren in het bedrijf wordt gedurende het jaar uitgebreid van gemiddeld twee dagen per week naar gemiddeld drie dagen per week.

Het Werkbedrijf Lelystad zorgt voor een juiste match tussen bedrijf en jongere. De focus van Project Lelytalent richt zich op een meer intensieve begeleiding van de jongeren. Dit gebeurt door een werkmeester binnen het leerbedrijf, een jobcoach vanuit het werkbedrijf Lelystad en/of een speciale pluscoach vanuit het onderwijs die ondersteunt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het omgaan met problemen.

Tekorten op de arbeidsmarkt

De groeiende krapte op de arbeidsmarkt en het tekort aan mensen in de zorg, horeca, bouw en logistiek is een actueel probleem. Lelytalent springt hierop in door binnen de bedrijven in die branches maatwerktrajecten aan te bieden. Door middel van verlengde stages ontwikkelen studenten niet alleen hun praktische vaardigheden, maar ook de benodigde theorie en andere vaardigheden. Zo krijgen ze een goed beeld van de branche waarbinnen ze aan de slag kunnen en stomen de bedrijven de studenten klaar voor een toekomstige baan.

Het project Lelytalent is opgezet met als doel onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te sluiten. Lelytalent richt zich daarbij primair op jongeren uit de Entree-opleidingen en niveau 2 mbo-opleidingen van MBO College Lelystad. Vijfendertig bedrijven hebben zich inmiddels al aan het project gecommitteerd. Zij geven aan welke kansrijke werksoorten ze zien en welke aanpassingen dit vraagt van het onderwijs. Via Project Lelytalent zijn er inmiddels vierhonderd studenten opgeleid.

Bewust van onze rol en opdracht naar de toekomst toe zetten we in op co-creatie om innovatie te versnellen. Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit in een veilige leercultuur en versterken de individuele veerkracht van onze studenten. Onze ambitie is om anders, slimmer en daarmee duurzamer gebruik te maken van de kennis en kunde van studenten, medewerkers en het werkveld en daarmee de samenwerking te intensiveren. Wil jij meepraten over dit onderwerp of meer weten? Neem dan contact op met Janneke Gulen van het strategisch transitieteam, j.gulen@rocva.nl. Binnen onze colleges zijn themaregisseurs aangesteld om deze onderwerpen verder te brengen.

Sociale
innovatie

Health Experience Center Slotervaart

Studenten van diverse zorgopleidingen van het ROC van Amsterdam - Flevoland krijgen in het Health Experience Centre Slotervaart de mogelijkheid om in de simulatieruimtes reële praktijksituaties na te bootsen. De wijze van opleiden onderscheidt zich door het werken in zogenaamde ‘mockup rooms’, voorzien van zorgtechnologie. De ruimtes kunnen gebruikt worden door zorgprofessionals van zorginstelling Amstelring. Door de deelname van studenten van diverse mbo-opleidingen wordt de praktijk daadwerkelijk nagebootst. Levensecht leren staat centraal.

Brede samenwerking

Er wordt in een breed verband samengewerkt aan deze innovatieve vorm van onderwijs. Ook Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, Gemeente Amsterdam, werkgeversvereniging Sigra, House of Skills/Transferpunt Zorg en Welzijn, Nova college, Pantar en Cordaan/Regenbooggroep in het Wijkleerbedrijf zijn hierbij betrokken. Het doel is om met meerdere zorg- en onderwijsinstellingen op grotere schaal te gaan samenwerken. Door voldoende opleidingsmogelijkheden aan te bieden in de gemeente Amsterdam, wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van de tekorten in de zorg.

In het najaar van 2021 werd het Health Experience Centre van het ROC van Amsterdam - Flevoland geopend. Het Health Experience Centre, wat gehuisvest is in het voormalig Slotervaartziekenhuis, biedt met een oppervlakte van 4.000 m2 een unieke combinatie van doen, zien, leren en beleven in de zorg met praktijksimulatie-ruimtes, een wijkleercentrum, een oriëntatietraject voor zij-instroom in de zorg en de BBL-opleiding Doktersassistente. Het doel? Goede opleidingsmogelijkheden aanbieden om de tekorten in de zorg te verminderen.

Een goede opleidingskeuze maken met I-zone

“De mode- en textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën wereldwijd. We proberen daarom studenten bewust te maken van het belang van een schone en eerlijke mode-industrie", aldus Mascha. "We zijn gestart met een nieuw lesprogramma voor de eerstejaarsstudenten waarin duurzaamheid als rode draad door alle lessen loopt. Nu werken we toe naar een volledig circulair programma binnen de opleiding."

 

"Zo krijgen de studenten verschillende lesmodules, zoals Introduction to Fashion, My Fashion Footprint, Journey of the Jeans en Wanna Make Pants?!, waarbij naast duurzaamheid/’circular fashion’ ook diversiteit en inclusie centraal staan. Binnen de lesmodules gaan de studenten op zoek gaan naar hun eigen identiteit in de modewereld, maar ook als consument, en worden ze bewust gemaakt van hun eigen ‘footprint’. Welke kleding heb je in je kast hangen en kun je het een tweede leven geven?"

 

"Zo zijn we samen met studenten een ‘repair hub’ gestart. Hier kunnen bezoekers tijdens open dagen terecht om hun jeans te laten repareren door middel van een Japanse naaitechniek. De reparatie blijft zichtbaar, wat juist extra waarde aan je oude jeans geeft. Elke stap in de productieketen van kleding moet worden herzien en we moeten onze kleding herwaarderen. Daarnaast zou ook juist fast fashion circulair moeten worden. Dat is een van de belangrijkste stappen die we moeten zetten."

 

"Volgens de internationale organisatie Eco-schools zijn wij als opleiding al goed op weg en ontvingen we al een certificaat hiervoor. Hopelijk komen we bekend te staan als duurzame Mode-opleiding en trekken we studenten aan die hier ook graag mee aan de slag willen. Ook willen we andere opleidingen hiermee inspireren.”

 

Veel jongeren vinden het lastig: een opleiding kiezen die bij je past, terwijl je nog jong bent. MBO College Zuidoost, onderdeel van het ROC van Amsterdam, heeft een oplossing: het mbo-traject Izone. Daar kunnen vmbo’ers, havisten en mbo’ers van alle niveaus terecht voor onderwijs op maat zónder dat zij al een opleiding kiezen. In Izone stellen studenten die keuze uit en krijgen zij hulp om een goede keuze te maken.

Projecten uitgelicht:

Project Lelytalent

Nadat de jongeren in de eerste tien weken door middel van een bedrijvencarrousel een keuze hebben gemaakt voor een branche, worden ze stapsgewijs voorbereid op het werken binnen die branche. Het leren in het bedrijf wordt gedurende het jaar uitgebreid van gemiddeld twee dagen per week naar gemiddeld drie dagen per week.

Het Werkbedrijf Lelystad zorgt voor een juiste match tussen bedrijf en jongere. De focus van Project Lelytalent richt zich op een meer intensieve begeleiding van de jongeren. Dit gebeurt door een werkmeester binnen het leerbedrijf, een jobcoach vanuit het werkbedrijf Lelystad en/of een speciale pluscoach vanuit het onderwijs die ondersteunt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het omgaan met problemen.

Tekorten op de arbeidsmarkt

De groeiende krapte op de arbeidsmarkt en het tekort aan mensen in de zorg, horeca, bouw en logistiek is een actueel probleem. Lelytalent springt hierop in door binnen de bedrijven in die branches maatwerktrajecten aan te bieden. Door middel van verlengde stages ontwikkelen studenten niet alleen hun praktische vaardigheden, maar ook de benodigde theorie en andere vaardigheden. Zo krijgen ze een goed beeld van de branche waarbinnen ze aan de slag kunnen en stomen de bedrijven de studenten klaar voor een toekomstige baan.

Het project Lelytalent is opgezet met als doel onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te sluiten. Lelytalent richt zich daarbij primair op jongeren uit de Entree-opleidingen en niveau 2 mbo-opleidingen van MBO College Lelystad. Vijfendertig bedrijven hebben zich inmiddels al aan het project gecommitteerd. Zij geven aan welke kansrijke werksoorten ze zien en welke aanpassingen dit vraagt van het onderwijs. Via Project Lelytalent zijn er inmiddels vierhonderd studenten opgeleid.

Bewust van onze rol en opdracht naar de toekomst toe zetten we in op co-creatie om innovatie te versnellen. Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit in een veilige leercultuur en versterken de individuele veerkracht van onze studenten. Onze ambitie is om anders, slimmer en daarmee duurzamer gebruik te maken van de kennis en kunde van studenten, medewerkers en het werkveld en daarmee de samenwerking te intensiveren. Wil jij meepraten over dit onderwerp of meer weten? Neem dan contact op met Janneke Gulen van het strategisch transitieteam, j.gulen@rocva.nl. Binnen onze colleges zijn themaregisseurs aangesteld om deze onderwerpen verder te brengen.

Sociale
innovatie