Logo ROC van Amsterdam

Reis naar 2026 

In 2021 zijn we binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland gestart met een nieuwe meerjarenstrategie. Sociale innovatie, duurzaamheid en diversiteit & inclusie zijn de dragende strategische thema’s. Daarnaast zijn er ook vijf andere belangrijke thema’s benoemd waar met behulp van kennisnetwerken verder vorm aan wordt gegeven. Dit zijn een leven lang ontwikkelen, doorstroom vo-mbo-hbo, internationalisering, digitale transformatie en leiderschap en organisatieontwikkeling. Bekijk het filmpje om meer te weten te komen over de koers die we willen varen en reis met ons mee.

+
Open het kompas
+
Open het paspoort
Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.
Logo ROC van Amsterdam

Reis naar 2026 

In 2021 zijn we binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland gestart met een nieuwe meerjarenstrategie. Sociale innovatie, duurzaamheid en diversiteit & inclusie zijn de dragende strategische thema’s. Daarnaast zijn er ook vijf andere belangrijke thema’s benoemd waar met behulp van kennisnetwerken verder vorm aan wordt gegeven. Dit zijn een leven lang ontwikkelen, doorstroom vo-mbo-hbo, internationalisering, digitale transformatie en leiderschap en organisatieontwikkeling. Bekijk het filmpje om meer te weten te komen over de koers die we willen varen en reis met ons mee.

Iedere student ontwikkelt zich blijvend vakmatig én als individu, om te leren over zichzelf, over elkaar en de samenleving, om zo te groeien naar een duurzame plek op een dynamische arbeidsmarkt en in de Metropoolregio Amsterdam.

Kompas geeft richting

Onze koers naar 2026 varen we aan de hand van ons kompas. De kern van dit kompas is de belofte die wij doen aan onze studenten. Deze belofte is leidend in alles wat we doen.

+
Open het paspoort