Deel deze pagina

In de huidige samenleving volgen veranderingen elkaar soms snel op. Deze steeds weer wijzigende context stelt hoge eisen aan organisaties en aan de draagkracht, de flexibiliteit en het leervermogen van medewerkers. Om naar tevredenheid te blijven presteren is het van belang steeds weer te investeren in de ontwikkeling van de organisatie. Ook medewerkers staan voor de uitdaging om hun persoonlijke talenten en mogelijkheden te blijven ontwikkelen, deze vol in te zetten en hun krachten te bundelen.

Wil jij meepraten over dit onderwerp of meer weten? Neem dan contact op met Henk Renkema, via h.renkema@rocva.nl. Binnen onze colleges zijn themaregisseurs aangesteld om deze onderwerpen verder te brengen. Voor leiderschap en organisatieontwikkeling zijn dit Jeroen Ankersmit (directievoorzitter MBO College Hilversum), Mark Vlasblom (directievoorzitter MBO College Almere en MBO College Poort), Rinza Kleter (directeur Bestuursdienst) en Henk Renkema (directeur HRM).

Leiderschap
& Organisatie-ontwikkeling

In de huidige samenleving volgen veranderingen elkaar soms snel op. Deze steeds weer wijzigende context stelt hoge eisen aan organisaties en aan de draagkracht, de flexibiliteit en het leervermogen van medewerkers. Om naar tevredenheid te blijven presteren is het van belang steeds weer te investeren in de ontwikkeling van de organisatie. Ook medewerkers staan voor de uitdaging om hun persoonlijke talenten en mogelijkheden te blijven ontwikkelen, deze vol in te zetten en hun krachten te bundelen.

Wil jij meepraten over dit onderwerp of meer weten? Neem dan contact op met Henk Renkema, via h.renkema@rocva.nl. Binnen onze colleges zijn themaregisseurs aangesteld om deze onderwerpen verder te brengen. Voor leiderschap en organisatieontwikkeling zijn dit Jeroen Ankersmit (directievoorzitter MBO College Hilversum), Mark Vlasblom (directievoorzitter MBO College Almere en MBO College Poort), Rinza Kleter (directeur Bestuursdienst) en Henk Renkema (directeur HRM).

Leiderschap
& Organisatie-ontwikkeling

lees verder